Մեր ծրագրերը

Ակթրեյդ Առևտուր

Առևտրի ավտոմատացում - բիզնեսի եկամտաբերության բարձրացում

section-icon

Ակթրեյդ Ռեստորան

1C ծրագրային փաթեթ` ռեստորանների, բարերի և սրճարանների համար


section-icon

Ակթրեյդ Արտադրություն

Արտադրական ընկերության ծրագրի ավտոմատ

section-icon

Ակթրեյդ Հաշվապահություն

Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացում

section-icon

Ակթրեյդ Կադրեր և Աշխատավարձ

Կադրային գործընթացների ավտոմատացում

section-icon

Ակթրեյդ Գրավատուն

Ծրագրի ավտոմատացում գրավատների համար

section-icon

Ակթրեյդ Դեղատուն

Դեղատնային ծրագրի ավտոմատացում

section-icon

Ակթրեյդ Շարժական վաճառք

Մոբիլ վաճառքի ավտոմատացում