Ծրագրային սպասարկում

1C ծրագրային արտադրանքի սպասարկումը

Ներկայումս «1С:Предприятие» ծրագրային ընտանիքից օգտվող բոլոր պատվիրատուները աշխատում են անկայուն ֆինանսա-տնտեսական պայմաններում (օրենքում մշտական փոփոխությունները, հաշվարկային մեթոդներ, ձևակերպումներ, փաստաթղթերի տպագրական ձևերում պահանջված հաշվառման կազմակերպման փոփոխությունները և այլն): «1С»-ը առավել արդյունավետ օգտագործելու և ճիշտ հաշվառում պահպանելու համար, անհրաժեշտ է աշխատանքում օգտագործել ժամանակակից հաշվապահական հաշվառման մեթոդներ, տեղյակ լինել օրենսդրության վերջին փոփոխություններին և կանոնավոր թարմացնել ծրագիրը:

1C –ի սպասարկման և թարմացման ծառայությունների

● Կատարվում են ծրագրի կառուցվածքային կարգավորման ցանկացած փոփոխություններ,
●  Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման սպասարկում,
●  Հաշվառման ճշտության վերլուծություն,
●  Օգտվողների սխալների փնտրում և ուղղում,
●  Թարմացումներ 1C-ի ներքին կառուցվածքում,
●  Ոչ ստանդարտ իրավիճակների վերլուծություն,
●  Խորհրդատվության տրամադրում տիպային և ոչ տիպային կառուցվածքների համար,
●  Արխիվային տվյալների օրինակների ստեղծում,
●  Ծրագրային արտադրանքի օգտագործման խորհրդատվություն,
●  Հաշվետվություններ կազմման աջակցություն,
●  Հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների վերականգնում և թարմացում,
●  Տվյալների բազաների վերականգնում վնասների դեպքում:

Շտապ հարցերի դեպքում կապի միջոցներից են՝

● Տվյալների բազային կապի տարբեր միջոցներով տերմինալային ավտոմատացված միացումներ,
● Բջջային հեռախոս, քաղաքային հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ,
●  Հաճախորդի տարածքում խնդրի լուծում,
●  Մշակողի տարածքում խնդրի լուծում:

Մեր մասնագետները հարուստ փորձ ունեն 1С ծրագրայի արտադրանքի կոմպլեքս ներդրման մեջ  հաշվառման ավտոմատացման այնպիսի ոլորտերում, ինչպիսիք են.

● Մեծածախ առևտրի ավտոմատացում,
● Մանրածախ առևտրի ավտոմատացում (խանութերի և ցանցային սուպերմարկետների ավտոմատացում),
● Պահեստի ավտոմատացում հատուկ սարքավորումենրի միջոցով,
●  Կադրային և հաշվապահական հաշվետվությունների ավտոմատացում,
●  Հաշվապահական կառավարման ավտոմատացում,
●  Ղեկավարման համակարգի հաշվառման ավտոմատացում (դեղատուն, գրավատուն, սրճարան և ռեստորան),
●  Շարժական վաճառքի համակարգ, գրպանի համակարգիչների և այլնի օգնությամբ,
●  Արտադրական գործընթացների ավտոմատացում: