Ակթրեյդ Առևտուր

Ժամանակակից առևտրի ավտոմատացումը — դա միջոցների մի ամբողջ համակարգ է, որոնք ուղղված են գնորդների սպասարկման և աշխատակիցների արտադրողականության բարձրացմանը: Եվ ինչպես հետևություն — ավտոմատացումը հանգեցնում է բիզնեսի եկամտաբերության բարձրացմանը: Ավտոմատացման հիմնական առավելություններն են.
● Ձեռնարկության ներքին գործընթացների օպտիմալացում,
● Վաճառքի գործընթացի առավելագույնս բարձր և խիստ վերահսկելիություն,
● Յուրաքանչյուր աշխատակցի աշխատանքի մանրամասն վիճակագրություն և վերլուծություն,
● Հաճախորդներին տրված զեղչերի վերահսկում,
● Շրջանառության ավտոմատ վերլուծություն,
● Հաշվետվությունների հարմար և օպերատիվ ձևավորում, հնարավորություն մշակել անհատական հաշվետվությունների ձևեր համաձայն յուրաքանչյուր պատվիրատուի,
● Շահությաբերության վերլուծություն ինչպես ամբողջ ձեռնարկության, այնպես էլ յուրաքանչյուր ապրանքի/ծառայության համար առանձին,
● Ապրանքի/ծառայության ինքնարժեքի վերլուծություն,
● Պահեստի ապրանքների արագ և օպերատիվ հաշվառում, գրապահոցի /инвентаризация/ հեշտացում, ապրանքի մուտք և շարժ, գողացման բացառում,
● Պահեստային մնացորդների հաշվառում, մատակարարների հետ փոխհաշվարկների վերահսկում և վերլուծություն:

Հումքի, ձեռք բերված ապրանքների և պատրաստի արտադրանքի պահեստային հաշվառման վարում.

● Զեղչային, բոնուսային համակարգի կիրառում,
● Պահեստային նվազագույն մնացորդների վերահսկում,
● Ընթացիկ հաշվի և դրամարկղի գործունեությունների մշակում,
● Ապրանքների մնացորդների շարժի, կազմակերպության ծախսերի վերաբերյալ բազմաթիվ հաշվետվությունների առկայություն,
● Հաշվետվությունների կազմում հաշվետու անձանց հետ,
● Ծախսերի հաշվառում ըստ համապատասխան հոդվածների: