1C: Առևտուր

Ժամանակակից առևտրի ավտոմատացումը – դա միջոցների մի ամբողջ համակարգ է, որոնք ուղղված են գնորդների սպասարկման և աշխատակիցների արտադրողականության բարձրացմանը: Եվ ինչպես հետևություն – ավտոմատացումը հանգեցնում է բիզնեսի եկամտաբերության բարձրացմանը: Ավտոմատացման հիմնական առավելություններն են.
● Ձեռնարկության ներքին գործընթացների օպտիմալացում
● Վաճառքի գործընթացի առավելագույնս բարձր և խիստ վերահսկելիություն
● Յուրաքանչյուր աշխատակցի աշխատանքի մանրամասն վիճակագրություն և վերլուծություն
● Հաճախորդներին տրված զեղչերի վերահսկում
● Շրջանառության ավտոմատ վերլուծություն
● Հաշվետվությունների հարմար և օպերատիվ ձևավորում, հնարավորություն մշակել անհատական հաշվետվությունների ձևեր համաձայն յուրաքանչյուր պատվիրատուի
● Շահությաբերության վերլուծություն ինչպես ամբողջ ձեռնարկության, այնպես էլ յուրաքանչյուր ապրանքի/ծառայության համար առանձին
● Ապրանքի/ծառայության ինքնարժեքի վերլուծություն
● Պահեստի ապրանքների արագ և օպերատիվ հաշվառում, գրապահոցի /инвентаризация/ հեշտացում, ապրանքի մուտք և շարժ, գողացման բացառում
● Պահեստային մնացորդների հաշվառում, մատակարարների հետ փոխհաշվարկների վերահսկում և վերլուծություն

Հումքի, ձեռք բերված ապրանքների և պատրաստի արտադրանքի պահեստային հաշվառման վարում;
 • Ապրանքների մուտք, ներքին շարժ, գույքագրում և դուրսգրում;
  ● Մնացորդի և ապրանքի շարժի մասին հաշվետվության ստացում;
  ● Ինքնարժեքի ձևավորման հաշվարկներ;
  ● Հումքի ավտոմատ դուրսգրում համապատասխան նորմատիվներով;
  ● Զեղչային, բոնուսային համակարգի կիրառում;
  ● Պահեստային նվազագույն մնացորդների վերահսկում;
  ● Ընթացիկ հաշվի և դրամարկղի գործունեությունների մշակում;
  ● Ապրանքների մնացորդների շարժի, կազմակերպության ծախսերի վերաբերյալ բազմաթիվ հաշվետվությունների առկայություն;
  ● Մատակարարների և գնորդների հետ փոխհաշվարկների վարում;
  ● Հաշվետվությունների կազմում հաշվետու անձանց հետ;
  ● Ծախսերի հաշվառում ըստ համապատասխան հոդվածների;
  ● Ընկերության գործունեության եկամտի հաշվարկ նշված ժամանակահատվածի կտրվածքով:

CLOSE